Miten tukea opiskelujen suhteen

 

Miten seura ja joukkue tukevat pelaajaa opiskelujen suhteen?

Lähtökohtana on se, että hyvä valmentaja tuntee pelaajiensa taustat. Harvoin riittää se, että pelaajat tunnetaan vain jääkiekkotaitojen perusteella, tällöin pelaajasta saadaan varsin yksipuolinen kuva. Hyvä pelaajan tuntemus auttaa valmentajaa ymmärtämään valmennustyönsä kohdentamisen oikealla tavalla juuri kyseiseen pelaajaan.

Valmentajan on tiedettävä pelaajastaan ainakin perhetausta, koulumenestys ja mahdollisten muiden harrasteiden suorittaminen. Tällöin valmentaja pystyy luomaan luotettavan kuvan siitä ympäristöstä, missä pelaaja viettää suurimman osan ajastaan. On hyvä myös tietää miten pelaaja tulee harjoituksiin ja lähtee sieltä pois. Valmentajan tulee tietää kenet kutsutaan pelaajaa koskeviin kehityspalavereihin pelaajan kotoa ja koulusta varsinkin siinä vaiheessa, kun pelaaja siirtyy huippu-urheiluun tähtäävään joukkueeseen.

Pelaajahaastattelujen merkitys on suuri valmentajan ja pelaajan vuorovaikutuksen ylläpitämisessä. Pelaaja ansaitsee tuon kahdenkeskisen palautetilaisuuden ainakin kolme kertaa kauden aikana: kauden alkuhaastattelu, välipalaute ja kauden päätöspalaute. Näissä palautteissa selkeä painopiste on pelaajan henkilökohtaisen taidon kehittämisessä, jossa otetaan huomioon kokonaisvaltaisesti urheilijana kasvu. Tärkeitä osa-alueita ovat myös opiskelujen etenemisen seuranta sekä muiden elämäntapojen ja – asenteiden huomiointi.

Valmentajilla on suuri merkitys pelaajan arvojen muokkaamisessa koulumyönteiseen suuntaan. Valmentajan aika ajoin tekemät kysymykset koulun sujumisesta ja maininnat sen tärkeydestä juurruttavat pelaajiin oikeata asennetta urheilun ja opiskelujen yhdistämisestä. Voidaanpa joitakin aamutreenejä käyttää myös kadoksissa olevan opiskelumotivaation etsimiseen. Esimerkiksi Raumalla ansioitunut jääkiekkopersoona istutti välillä pelaajia pukukopissa kuuntelemassa painokkaita viestejä koulunkäynnin merkityksestä elämän varrella.

Hyvä ja avoin vuorovaikutus valmentajan, pelaajan ja taustajoukkojen kesken vaatii suunnitelmallista toimintaa – se harvoin syntyy itsestään. Olkoon valmentaja tässä asiassa ”priimus moottorina”.