Pelisäännöt

KAJAANIN JUNNU HOKKI 68 RY- juniorijääkiekon pelisäännöt
 
Seuratoiminnassa, kuten muussakin vapaaehtoisessa työssä, on vaikeaa ja usein tarpeetonta antaa tiukkoja määräyksiä ja ohjeita siitä, miten kunkin toimintaan osallistuvan tulee tehtäviään hoitaa ja miten asioista päätetään ja sovitaan. Toiminnan tulee olla vapaaehtoista ja sitä tulee tehdä yhdessä, kukin taitojensa ja mahdollisuuksiensa suomilla edellytyksillä. Päämäärien saavuttaminen vaatii yhteistä tahtoa ja sitoutumista.
 
 Tämän ohjeen tarkoitus ei ole rajoittaa toimintaa, vaan antaa kaukaloon ja sen ulkopuolella olevalle toiminnalle puitteet, joiden mukaan Junnu Hokissa ja sen ikäkausijoukkueissa toimitaan. Näillä pelisäännöillä Junnu Hokki ja sen parissa toimivat henkilöt sitoutuvat lasten ja nuorten liikunnan harrastamisen jatkuvaan kehittämiseen.
 
 Uskomme, että yhteisesti hyväksytyt pelisäännöt helpottavat kaikkien toimintaa ja antavat kaikille osapuolille varmuuden oikeudenmukaisista menettelytavoista urheilullisissa, hallinnollisissa ja taloudellisissa asioissa.
 
 Toivomme, että tämä ohje selkeyttää ikäkausijoukkueiden toimintaa ja auttaa Junnu Hokkia säilyttämään asemansa kasvattajana ja perinteikkäänä urheiluseurana. Tervetuloa mukaan toimintaan!
 
 
 Kajaanin Junnu Hokki 68 ry

 

1. Toiminnan pääperiaatteet