2. Organisaatio

Kajaanin Junnu Hokki 68 ry:n toimintaa johtaa johtokunta, joka kokoontuu noin kerran kuukaudessa päättämään seuran yhteisistä asioista. Johtokuntaan kuuluvatVuosikokouksen valitsema puheenjohtaja ja jäsenet. Johtokunta valitsee sihteerin ja rahastonhoitajan. Johtokunnan kokouksissa voivat olla läsnä johtokuntaan kuulumattomat joukkueenjohtajat.


Johtokunta nimeää valmennus- ja kilpailutoiminnasta vastaavan valmennuspäällikön, joka valitaan joko yleisellä haulla tai kutsuttuna henkilönä.

Kajaanin Junnu Hokki 68 ry:n alla toimii juniorijoukkueet F-B –ikäluokissa sekä luistelukoulu ja kiekkokoulu, jotka ovat osana seuraorganisaatiota velvollisia noudattamaan yhdistyskokouksen ja sen valitseman johtokunnan päätöksiä.

Valmennuksesta, ohjauksesta ja näihin liittyvistä asioista päättää joukkueen vastuuvalmentaja/ohjaaja, joka toimii valmennuspäällikön alaisena. Muista joukkueen asioista päättää vanhempainkokous, joka on ylin päättävä elin joukkueen sisällä. Joukkueet toteuttavat toimintaansa itsenäisinä taloudellisina ja hallinnollisina yksikköinä ollen vastuussa tekemisistään johtokunnalle.

Vanhempainkokous toimeenpanee yhteistyössä joukkueenjohtajan ja muiden toimihenkilöiden kanssa varainhankinnan ja valvoo joukkueenjohtajan toimintaa. Joukkueenjohtaja hoitaa käytännön toiminnan vanhempainkokouksessa sovittujen periaatteiden mukaisesti. Joukkue on velvollinen tekemään vuosittain toimintasuunnitelman ja vuosibudjetin, jotka seuran johtokunta hyväksyy.

Joukkueet maksavat Kajaanin Junnu Hokki 68 ry:lle pelaajakohtaisen, johtokunnan vuosittain päättämän kausimaksun ja ja joukkuekohtaisen seuramaksun, joka kattaa joukkueen pelaamisesta ja valmennuksesta aiheutuvat kulut

Joukkueet päättävät varainhankinnasta itsenäisesti. Jokainen toimintaan osallistuva sitoutuu suorittamaan pelaajakohtaiset maksut vanhempainkokouksen edellyttämällä tavalla.

Joukkueiden pelaajakohtainen maksu pyritään pitämään mahdollisimman alhaisena, ettei se estäisi ketään harrastamasta jääkiekkoa.

Kaikki varat ovat Kajaanin Junnu Hokki 68 ry:n ja niitä ei voi viedä pois seurasiirron tai lopettamisen takia.

Mikäli pelaaja siirtyy pysyvästi toiseen joukkueeseen seuran sisällä, joukkueelle kerätyistä varoista vähennetään joukkueelle aiheutuneet kulut ja loppu siirtyy pelaajan mukana uuteen seuran joukkueeseen.
Uuteen seuraan siirryttäessä on mahdollista saada takaisin vain jo maksetut kausimaksun osat loppukaudelta.

 

3. Urheilutoiminta

 

Kajaanin Junnu Hokki 68 ry -organisaatiokaavio

 

organisaatiokaavio.jpg