3. Urheilutoiminta

3.1. JÄÄVUOROT


Kajaanin kaupungin seuran käyttöön myöntämät jäävuorot jakaa valmennuspäällikkö, ottaen huomioon valmentajien toiveet mahdollisuuksien mukaan.

Jäävuorot jaetaan SJL:n ohjeistuksen mukaan paikalliset olosuhteet huomioiden seuraavasti; (Edustus, A-nuoret), B-, C1 ja C2-nuoret, D- ja E-juniorit, naiset/tytöt, F-juniorit, kiekko- ja luistelukoulu. D-, E- ja F-juniorit sekä kiekko- ja luistelukoulu harjoittelevat pääosin jaetulla jäällä. Joukkueet voivat harjoitella hallissa ja ulkojäällä sekä kaupungilta varatuilla sisäliikuntapaikoilla tai yleisillä liikuntapaikoilla.


3.2. OTTELUIDEN JÄRJESTÄMINEN

Suomen Jääkiekkoliitto, Sjl:n Pohjoinen alue ja Erotuomarikerho antavat kauden tai uuden sarjan alkaessa ohjeet otteluiden järjestämisestä ja valvomisesta.
Ottelujärjestäjän on:
-varattava otteluaika jäähallista
-ilmoitettava peliaika ja –paikka vastustajalle sekä tuomareille
-järjestettävä ottelutoimitsijat: kirjuri, kuuluttaja ja jäähymiehet
sekä otteluvalvoja ko. tason otteluihin (Sjl:n toimitsijaohjeet)

Ottelujärjestäjänä toimivat valmennuspäällikkö ja joukkueenjohtajat yhdessä.

3.3. OHJAUS- JA VALMENNUS

Kajaanin Junnu Hokki 68 ry nimeää valmentajat/ohjaajat joukkueisiin sekä kouluttaa heitä sisäisesti (seura) ja ulkoisesti (Sjl, Kainuun Liikunta, ym.)


3.3.1. KIEKKO- JA LUISTELUKOULU- SEKÄ LIIKUNTAKERHOTOIMINTA

Kajaanin Junnu Hokki 68 ry järjestää kiekko-, luistelukoulu- ja liikuntakerhotoimintaa 4-11 –vuotiaille pojille ja tytöille. Näin lapsilla on mahdollisuus harrastaa Junnuhokissa monipuolista jää- ja sisä-/ulkoliikuntaa kivassa seurassa omien halujen ja taitojen mukaan saaden samalla ohjausta terveellisten ja liikunnallisten elämäntapojen pariin.


3.3.2. D-, E- JA F–JUNIORIJOUKKUEET SEKÄ NAIS-/TYTTÖJOUKKUE

Valmentajat pyrkivät kehittämään kaikkia tasapuolisesti harjoittelussa ja peleissä (D-,E- ja F-juniorit sekä nais-/tyttöjoukkue), jokaisen henkilökohtaiset taidot ja ominaisuudet huomioiden sekä kasvattamaan sosiaalisuuteen.
Valmentajat ovat velvollisia antamaan kirjallisen palautteen pelaajalle edistymisestään pyydettäessä.
Valmennuspäällikkö ja valmentajat/ohjaajat tekevät yhdessä peluutus- ja palautejärjestelmän.3.3.3. B- JA C-NUORET

Kilpaikäluokkien harjoittelussa painotetaan henkilökohtaisen taidon sekä neljän pelitilanne roolin ja henkilökohtaisen taktiikan oppimista joukkuepelissä (B- ja C-nuoret).
B- ja C-nuoret kilpailevat, joten heidän peliaikansa riippuu omista taidoista, tahdosta harjoitella ja oppia, intohimosta, urheilullisuudesta, henkisistä ominaisuuksista, kilpailullisuudesta ja ennen kaikkea halusta pelata peliä nimeltä jääkiekko kehittyäkseen ihmisenä ja pelaajana mahdollisimman hyväksi.
Valmennuspäällikkö ja valmentajat tekevät vuosittain ajanmukaisen palautejärjestelmän pelaajalle hänen kehittämistä varten.

3.4. ONGELMIEN RATKAISEMINEN

Joukkueet ovat velvollisia tekemään vuosittain ajanmukaiset pelisäännöt pelaajille ja vanhemmille hyvät tavat sekä käytössäännöt huomioiden.


Joukkueiden sääntöjen noudattamiseen liittyvät ongelmat pyritään esisijaisesti ratkaisemaan joukkueissa valmentajien ja joukkueenjohtajien toimesta ja tarvittaessa valmennuspäällikön johdolla.


Muihin eettisiin sääntöihin liittyvissä ongelmissa on ratkaisuvalta seuran Ongelmanratkaisuelimellä kohdan 1.3. mukaisesti. Ongelmanratkaisuelimeen kuuluvat seuran puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, valmennuspäällikkö ja kyseisen joukkueen valmentaja ja joukkueenjohtaja.

Ylintä ratkaisuvaltaa käyttää johtokunta ja vuosikokous.

4. Tavoitteet