Maksut

Seurassa perittävät maksut ovat:

1. Kausimaksu, joka on pelaajakohtainen ja sen maksavat kaikki seuran pelaajat. Maksu on kaudella 2020-2021 250 € F-junioreilta, E-B juniorit 350 €, tytöt 10 v ja nuoremmat 250 € ja vanhemmat tytöt sekä naiset 350 €. Maksusta on sisaralennus 30% toisesta saman perheen pelaajasta ja 50% seuraavista. Maksut kerätään joukkueittain ja tilitetään seuralle könttänä. Samalla toimitetaan seuran sihteerille lista pelaajista, jotka kirjataan myös seuran jäseniksi. Maksu suoritetaan Junnu Hokin tilille, tilinumero: Kainuun Osuuspankki FI93 5760 0320 3095 36

Maksulla katetaan seuran yleiset kulut, valmennuspäällikkö, taitovalmentaja, mv-valmennus, koulutukset, toimisto, kirjanpito, materiaaliostot (mm. pelipaidat) jne Maksulla kerättävä tulo ei kata kokonaisuudessaan näitä kuluja vaan sen lisäksi tarvitaan avustuksia, sponsoreita, kioskituottoja ja talkootuottoja, kuten siivous.

Mikäli pelaaja lopettaa jääkiekkoharrastuksensa kesken kauden, kausimaksua ei palauteta takaisin. Paikkakunnalta muuton vuoksi kausimaksusta voidaan palauttaa maksimissaan 50 % jos keskeytys tapahtuu ennen 31.12. Mikäli muutto tapahtuu 31.12 jälkeen, ei kausimaksua palauteta lainkaan. Kausimaksusta voidaan palauttaa maksimissaan 50 %, mikäli pelaaja joutuu lopettamaan pelaamisen esim. vakavan sairauden tai tapaturman johdosta, (lääkärin todistus). Mikäli sairauden tai vamman vuoksi lopettaminen tapahtuu 31.12 jälkeen, ei kausimaksua tai sen osaa palauteta.

Kausimaksun maksavat kaikki Kajaanin Junnu Hokki 68 ry kirjoilla olevat joukkueissa pelaavat pelaajat, pois lukien erikseen seurayhteistyön kautta peleissä käyvät pelaajat. Kausimaksu maksetaan täysimääräisenä 31.12 saakka. Mikäli pelaaja tulee jäseneksi ja seuran pelaajaksi 31.12 jälkeen, kausimaksusta tulee maksettavaksi 50 %. 1.3 jälkeen jäseneksi ja seuran pelaajaksi tuleva ei maksa kausimaksua kyseiseltä kaudelta lainkaan.

2. Seuramaksu, joka on joukkuekohtainen maksu ja määräytyy vuosittain määrältään vaihtelevana. Maksu kattaa sarjamaksut, valmennuksen ja tuomaroinnit sarjapeleihin. Maksu peritään 8 kertaa kauden aikana. Maksu perustuu arvioon joukkueen ym kuluista kauden aikana.

3. Joukkuemaksu, jonka suuruuden joukkue päättää kattaakseen muut omaan toimintaansa liittyvät kulut kuten matkustukset, ruokailut, huollon varusteet jne. Tätä maksua pienentääkseen joukkueet yleensä järjestävät talkoita, joukkuesponsoreita jne. Joukkueiden sponsorit eivät voi olla kilpailuasetelmassa seuran sponsoreiden kanssa.