Toiminnan periaatteet

Kainuun joukkueet ylialueturnauksiin ikäluokissa D1 ja D2

Yhteistyöseurat vuorottelevat vastuuvuoroissa tasapuolisesti siten, että kukin seura vuorollaan ilmoittaa ikäluokan E1 sarjoihin ja vastaa ko ikäluokan YA-toiminnasta koko ikäluokan YA-vaiheen ajan. Joukkue kasataan Kainuun alueen seuroista, jotka kuuluvat seurayhteistyösopimuksen piiriin. Seurayhteistyöhön osallistuvat Kuhmon Kiva HT (”KuKi”), Suomussalmen palloseura (”Sups”), Sotkamon kiekko (”SoKi”) ja Kajaanin Junnu Hokki (”Hokki”).

Joukkueiden toiminta järjestetään seuraavien periaatteiden mukaisesti:

1. Pelaajien valinta

1.1.      Joukkueet kootaan pääsääntöisesti yhdestä ikäluokasta. Jos taito ja vauhti riittävät, ikä ei ole este joukkueeseen pääsemiseen nuoremmillekaan. Vastuuvalmentajan päätöksella joukkueeseen voidaan ottaa mukaan Y-pelaajia sarjan sääntöjen puitteissa.

1.2.      Joukkue on noin 10- 15 kenttäpelaajaa ja 2 maalivahtia.

1.3.      Joukkueisiin karsitaan pelaajat try- out periaatteella, tarvittaessa useamman kerran kauden aikana. Joukkueet muodostetaan ensimmäisen kerran keväällä kesäharjoittelun mahdollistamiseksi.

1.4.      Joukkueeseen voi nousta ja siitä voi tippua kauden aikana. Joukkueessa voidaan kierrättää pelaajia ya-pelikokemuksen saamiseksi useammalle pelaajalle.

1.5.      Valinta tehdään etukäteen julkaistujen kriteerien perusteella, avoimesti ja tasapuolisesti. Valintaan ei vaikuta vanhempien asema seurojen toiminnassa.

1.6.      Joukkueen valitsee yhteistyöhön osallistuvien seurojen valmentajista koottu raati (yksi valmentaja per osallistuva seura) kuitenkin niin, että vastuuvalmentaja päättää ”rajatapaukset”.

       

2. Valmennus, johtaminen ja peluuttaminen

2.1.      Vastuuvalmentajan nimeää ikäluokasta vastaava seura. Ilmoittavat seurat hoitavat joukkueen johtamisen ja tiedottamisen.

2.2.      Peluuttaminen turnauksissa tapahtuu kilpailullisin perustein.

 

3. Eettiset säännöt

3.1.      Joukkueeseen ja Try Outiin osallistuminen on täysin vapaaehtoista, ketään ei pakoteta osallistumaan, mutta kaikille kyseisen ikäluokan pelaajille annetaan mahdollisuus osallistua kartoituksiin.

3.2.      Pelaajat osallistuvat kauden aikana pääosin oman seuransa ja joukkueensa harjoituksiin. Koska ya-toiminta ei ole säännöllistä, seurajoukkueet sitoutuvat antamaan pelaajille oikeuden osallistua ya-toimintaan.

3.3.      Nuuskan, tupakan, alkoholin ja muu päihteiden käyttö, rikollinen toiminta ja kiusaaminen tiputtavat pelaajan joukkueesta välittömästi.

3.4.      Osallistuvien pelaajien on hoidettava koulunkäynti moitteetta.

3.5.      Valon sääntöjen hengessä pelaajille, jotka eivät osallistu ya-turnauksiin pyritään ya-peliviikonloppuina järjestämään pelejä alueen sarjapeleissä seurayhteistyön avulla.

 

4. Kustannukset

4.1.          Joukkueen toiminta kustannetaan erillisin pelaajakohtaisin osallistumismaksuin. Osallistumismaksulla katetaan tapahtumien järjestämisestä aiheutuvat kulut ja ne peritään tapahtumakohtaisesti per pelaaja.

4.2.          Joukkueeseen valittu pelaaja vastaa itse osallistumisensa kustannuksista (esim. matkat, majoitukset). Seurajoukkueelle ei synny suoria kustannuksia ya-peleihin osallistumisesta.

4.3.          Osallistuvat seurat vastaavat yhteisesti sarjamaksuista.

4.4.          Seurajoukkueet tukevat ya-toimintaa tarjoamalla joukkueen käyttöön korvauksetta tai omakustannushintaan jääaikaa, huoltoa ja muita toiminnan järjestämiseen tarvittavia resursseja.

4.5.          Joukkueen toimintaan osallistuville toimihenkilöille (valmennus, johto, huolto) ei makseta palkkaa tai palkkiota. Kustannusten korvaamisesta on sovittava etukäteen, jotta ne voidaan sisällyttää osallistumismaksuun.

 

5. Toiminnan järjestäminen

5.1.      Joukkueille järjestetään tapahtumia (oheisharjoitus+jää+loppuverryttely) ennen alueen ya-karsintaa.

5.2.      Kauden aikana voidaan järjestää yksittäisiä leiripäiviä, joihin kuuluvat esimerkiksi jääharjoittelu,/peli, oheisharjoittelu ja luento. Joukkueen koko voi olla leiripäivinä isompi, noin 20+4. Leiripäivä järjestetään sillä paikkakunnalla, missä on jäätä tarjolla. Joukkue, jonka hallissa tapahtuma järjestetään, hoitaa huollon ja sen tarvitsemat välineet.

5.3.      Ya-joukkue voi osallistua sarjakauden ulkopuolella turnauksiin ja yksittäisiin peleihin.