Jyväskylän harj.halli ||

Rautpohjankatu 6 
40700 JYVÄSKYLÄ 
puh. 014-624850