VASTUULLINEN SEURATOIMINTA

Hyvä hallinto

Hyvän hallinnon mukainen toimintamme herättää luottamusta ja tyytyväisyyttä, on osallistavaa ja takaa toiminnan laadun sekä jatkuvuuden. Sääntömme ja määräyksemme ennaltaehkäisevät epäasiallista käytöstä ja mahdollistavat siihen puuttumisen.

Toimenpiteet:

 • Seuramme säännöt ja ohjeistukset ovat vastuullisuuden näkökulmasta ajan tasalla.
 • Toimimme läpinäkyvästi noudattaen sovittuja sääntöjä ja hyviä toimintatapoja.
 • Meillä on selkeä prosessi tilanteisiin, joissa näitä ei noudateta.
 • Taloudenpitomme ja varainhankintamme on vastuullista

Turvallinen toimintaympäristö

Junnu Hokissa huomioidaan jokaisen oikeus psyykkiseen, sosiaaliseen ja fyysiseen turvallisuuteen. Toiminnan sekä harjoitus- ja kilpailuolosuhteiden tulee olla turvallisia.

Toimenpiteet:

 • Luomme positiivisen ja kannustavan ilmapiirin, jossa jokainen kokee olevansa arvostettu.
 • Toimintamallimme epäasialliseen käytökseen puuttumiseen on selkeä. Yhdyshenkilö asioiden käsittelyyn on ilmoitettu läpinäkyvästi.
 • Selvitämme rikostaustan vapaaehtoistoimijoilta.

Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo

Kaikki kokevat itsensä tervetulleeksi mukaan Kajaanin Junnu Hokki 68 ry:hyn riippumatta mm. sukupuolesta, etnisestä taustasta, vammasta, seksuaalisesta suuntautumisesta tai taloudellisesta tilanteesta. Edistämme aktiivisesti ja konkreettisesti yhdenvertaisia ja tasa-arvoisia mahdollisuuksia osallistua liikuntaan ja urheiluun ja sen päätöksentekoon.

Toimenpiteet:

 • Hankimme tietoa ja osaamista yhdenvertaisuus- ja tasa-arvoasioista ja kehitämme toimintaamme kohti tavoitteitamme.
 • Luomme osallistumisen mahdollisuuksia kaikille. Huomioimme mm. harrastusten kustannuksiin ja saavutettavuuteen liittyviä näkökulmia.
 • Pyrimme edistämään tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumista päätöksenteossamme ja toiminnassamme.

Ympäristön kunnioittaminen

Kannamme vastuun ympäristöstä ja pyrimme kaikessa toiminnassamme huomioimaan kestävän kehityksen.

Toimenpiteet:

 • kannustamme tulemaan harjoituksiin pyörällä
 • kannustetaan varusteiden kierrätykseen
 • huolehditaan harjoitus- ja kilpailupaikkojen siisteydestä

Lisäätietoa sitoutumisestamme vastuulliseen seuratoiminnan tekemiseen:

Leijonat – Finhockey – Jääkiekkoa, vastuullisesti

Leijonat – Finhockey – Kunnioita Peliä

Leijonat – Finhockey – Epäasiallinen käytös

Leijonat – Finhockey – Puhdas urheilu

Leijonat – Finhockey – Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo

Leijonat – Finhockey – Ympäristö